หากจะเปรียบเทียบเที่ยวเองกับทัวร์ชอบแบบไหนมากกว่ากัน