เที่ยวคนเดียวกี่ครั้งก็น่าตื่นเต้นเสมอ

อาจจะเพราะว่าการเที่ยวคนเดียวนั้นได้อรรถรสในการเดินทางมากกว่าแม้ว่าอาจจะไม่สนุกแต่มาพร้อมกับความตื่นเต้นเพราะบางครั้งสถานกาณณืนั้นพาให้เรานั้นมีความท้าทายเกิดขึ้น เชื่อว่าหลายคนที่กำลังเที่ยวคนเดียวเช่นกันในตอนนี้ก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างออกไปจากนี้เพราะบางครั้งการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนั้นเราเองทราบข้อมูลบมากจากการอ่าน

การสอบถามหรือจากการบอกเล่าแต่สำหรับสถานีท่จริงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจาเดิมเรื่งของเส้นทางเช่นเดียวกันอาจจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นเราเองอาจจะจำเค้าโครงเดิมที่เคยเห็นมาจากภาพไม่ได้เลยก้ได้นี่ยังไม่นับรวมถึงวิวบรรยากาศต่างๆอีกด้วย สำหรับการเที่ยวคนเดียวที่น่าตื่นเต้นนั้นเราจะมีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในบางส่วนอย่างไรดีเพราะการตื่นเต้นนั้นมีทั้งข้อดีและข้อที่ควรจะไม่ให้เกิดเรามาดูส่วนดีก่อนส่วนดี-เกิดความท้าทายอย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นเพราะยิ่งท้าทายยิ่งให้สนุกน่าค้นหาอยากจะเที่ยวที่นั้นเต็มที

-ทำให้คนอื่นที่เที่ยวด้วยกัน หรือนำทางรู้สึกว่าเราอยากรู้ อยากมีส่วนร่วมส่วนที่ต้องกำจัดความตื่นเต้นออกไป

-หลายคนอาจจะมีความประหม่าเมื่อต้องมีการเลือกที่จะเที่ยวคนเดียวเพราะความกลัว กังวลอย่ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลเสียต่อความรู้สึกอยากเที่ยวคุณเองเที่ยวคนเดียวมากี่ครั้ง เที่ยวกี่ครั้งไม่ได้วัดในเรื่องขงความเก่งเพราะสิ่งีท่ได้สำหรับแต่ละคนเปรียบเทียบกับคนอื่นไมไ่ด้บางคนบอกว่าเที่ยวคนเดียวครั้งเดียวก็มีความสุขและมั่นใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้ว แต่บางคนต้องเที่ยวเยอะๆมากๆก้แล้วแต่ความต้องการ

Leave your comment