เราเที่ยวคนเดียวที่ไหนใช่ว่าคุณจะเที่ยวคนเดียวได้โดยไร้กังวล

สำหรับการเที่ยวคนเดียวแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าสำหรับบางที่ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการเที่ยวคนเดียวไปซะทุกช่วงเวลา สำหรับที่เปลี่ยวๆหรือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นการเที่ยวคนเดียวแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวของใครหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงดังนั้นการเลือกสถานีท่ที่จะเที่ยวคนเดียวต้องใช้ความมั่นใจและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งมีหลายอย่างสิ่งที่น่าจะระวังเรื่องของการเดินทาง พื้นที่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบางจุดนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่น

1.พื้นที่จุดชมวิวที่มีความลาดชันและใช้รถส่วนตัวขึ้นไปเพื่อชมวิว สำหรับการขับขี่ที่ไม่ชำนาญหรือควบคุมรถไม่อยู่ก็ต้องเลี่ยงที่จะเที่ยวคนเดียวอาจจะเที่ยวคนเดียวได้แต่อาจจะมีให้คนในพื้นที่ช่วยขับพาขึ้นไปอาจจะเหมาเช่ารถพร้อมคนขับก็ได้เพราะว่าเขานั้นมีความชำนาญมากกว่าอย่างแน่นอน

2.เรื่องของสภาพอากาศ เนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวคนเดียวมาสภาพอากาศวันนั้นอาจจะดีและเดินทางได้ง่ายสะดวกดังนั้นไม่เป็นหาแต่สำหรับวันที่คุณเดินทางไปเที่ยวสภาพอากาศนั้นอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่ว่าเป็นช่วงฤดูกาลไหน

3.สภาพโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างของสถานที่นั้นๆซึ่งสภานที่ท่องเที่ยวบางที่อาจจะได้รับการดุแลไม่ดีนักมีหลายที่ที่เราเดินทางไปเที่ยวแต่กลับพบว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นมีการชำรุดโดยเฉพาะจุดชมวิว ซึ่งต้งเดินขึ้นไปสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังนั่นอาจจะเกิดอันตรายได้เที่ยวคนเดียวอาจจะไม่มีคนช่วยบอกช่วยดูหรือช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์จากอุบัติเหตุ

4.สภาพถนนสำหรับการเดินทางที่ยวคนเดียวมักจะใช้รถส่วนตัวดังนั้นเรื่องเส้นทางสภาพผิวถนนและอาจจะเกิดจากสภาพอากาศทำให้การควบคุมรถยากยิ่งขึ้นเที่ยวคนเดียวอาจจะไม่มีใครคอยเตือนการขับขี่ และอื่นๆอีกมากมาย

Leave your comment