เวลาเพื่อนชวนเที่ยวแต่เราไม่อยากไปด้วยเหตุผลส่วนตัวปฎิเสธอย่างไร