Category: วางแผนเที่ยว

บทความท่องเที่ยวค่าใช้จ่าย การเดินทางและรีวิว การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเป็นอะไรที่เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหรือว่าเพื่อนร่วมทริป เดินทางท่องเที่ยวกันหลายคนก็ช่วยกันเตรียมและเลือกหรือหาตัวเลือกสำรอง เพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าแม้ว่าจะอุ่นใจแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ตั้งใจหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่อาจจะเป็นตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด

  1. Home
  2. วางแผนเที่ยว
Filter

วางแผนทริป

เป็นการเลือกแนวทางของการเดินทางที่หลายคนนั้นต้องการเที่ยวรยะเวลามากกว่า 1 วันอย่างแน่นอน

Read More

ให้ความสนใจวางแผนทริปเที่ยวทุกๆครั้งใช้ตัวช่วยจากอะไรกันบ้างล่ะ

เดี๋ยวนี้ถือว่ามีเยอะมากเลยล่ะแต่ละคนนั้นต่างก็มีความพายามอยากจะเลือก

Read More
zipatrip ออกแบบมาเพื่อทุกๆคนที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว อยากจะออกแบบทริปของตัวเองเที่ยวด้วยตัวเองหรือว่าจะออกแบบทริปให้บริษัทที่ปลายทางจัดทริปให้เราอย่างที่ต้องการ แต่ก่อนหน้านี้มีความยุ่งยากหรือว่าเครื่องมืออื่นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานลองเลือกตัวช่วยจากเรา เพราะว่านอกจากการประเมินหรือคำนวนค่าใช้จ่ายเราเองก็ยังคงมีรีวิวที่พัก รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว และที่น่าสใจสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะวุ่นวายเลือกตามทริปของคนอื่นก็มีให้ได้เลือกเช่นกันนะ