Category: ไอเดีย

ในการออกทริป ตั้งแคมป์แต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง เรื่องของพลังงานไฟฟ้านั้นสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าบางที่ไม่ให้ก่อไฟและเราเองอยากได้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นเช่นการปรุงอาหารหรืออะไรที่จำเป็นต่างๆ โซล่าเซลล์ก็หนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะ

  1. Home
  2. ไอเดีย
Filter

ต่อแผงวัตต์ไม่เท่ากันแต่กระแสไม่เกิน 10A ก็เก็บไฟได้เพิ่มขึ้นไว้ใช้งาน

แต่หากแบตฯเต็มและความจุน้อยก็อาจจะต้องต่อโหลดเพื่อใช้กระแสไฟฟ้ากันบ้างนะเพื่อรักษาแบตฯ

Read More

โซล่าร์เซลล์ใช้งานจริงขนาดเล็ก แบตฯต่อขนานเพิ่มแอมป์ได้อีกแต่แผงวัตต์น้อยจะนานในการชาร์จให้เต็ม

ประยุกต์ขาตั้งกล้องดูดาวมาปรับหมุนเอียงไปทางดวงอาทิตย์ก็ช่วยให้ง่ายและรับแสงได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว

Read More

ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ง่ายนิดเดียว

อุปกรณ์ แบตฯสำรองไฟ 12 โวลต์ คอนโทรลชาร์จ 20 A สายพ่วงusb 5v ออกสองทางผ่านตัวแปลง แผงโซล่าร์เซลล์ 10 W สามารถต่อไฟ

Read More