Category: ไอเดีย

ในการออกทริป ตั้งแคมป์แต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง เรื่องของพลังงานไฟฟ้านั้นสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าบางที่ไม่ให้ก่อไฟและเราเองอยากได้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นเช่นการปรุงอาหารหรืออะไรที่จำเป็นต่างๆ โซล่าเซลล์ก็หนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะ

  1. Home
  2. ไอเดีย
Filter